Think like a wise man but communicate in the language of the people


Att skriva en text är väl ändå inte så svårt? Det kan väl vem som helst?!

Att skriva en text behöver inte vara svårt, det svåra är att få läsaren att ta till sig det budskap som du vill förmedla.

Tidningsartiklar ska förmedla en känsla för ämnet och bruksanvisningar måste anpassas till rätt målgrupp för att vara meningsfulla. En informationsbroschyr måste vara lättförståelig och innehålla en lagom mix av text och bilder. Vill du ha en seriös text krävs en professionell skribent.

Elisabeth är maskiningenjör med vidareutbildning inom bl.a IT, pedagogik och tekniskt skrivande. 2008 utbildade hon sig också till hundinstruktör via IMMI.

Hon har arbetat som teknisk skribent i drygt tio år. Hon skrev användarmanualer för fordonsindustrin, manualer som var anpassade för servicepersonalen. Hon har också varit redaktör för en Sif-klubbs (tidigare Unionen) medlemstidning.

Artikel på Fyrverkeribegränsingar

Som frilansande skribent har hon bland annat skrivit artiklar åt den veterinärmedicinska tidningen Om hund & katt, artiklar på webbsidan www.glanna.se och en artikel åt Fyrverkeri Begränsningar.

Med den breda kunskapsbasen är hennes uppdragsområden väldigt brett. Vi har också möjlighet att hyra in extra personal från vårt nätverk vid behov.

Artikel valpens utveckling