Elisso AB är ett familjeägt företag som startade sin verksamhet 2005, då i form av ett handelsbolag. Elisso AB ägs till lika stora delar av Elisabeth och Sören.

Inom Elisso AB arbetar vi med språket som verktyg, vilket mer konkret innebär att vi tar olika uppdrag inom teknikinformation, journalistik och översättningar. Att beskriva en produkt och hur den ska användas eller att i en artikel förklara för hundägaren på ett lättförståeligt sätt varför hunden inte lyssnar, är några delar av vårt arbete.

I Glanna, som är en bifirma till Elisso AB, koncentrerar vi oss på verksamheten som vänder sig till djurägaren i form av olika hundkurser, vår omfattande och mycket informativa webbsida samt med vår webbutik.

Glannas vision är att alla hundägare ska tycka att det är roligt med sin hund!

I december 2012 startade vi Elisso AB som under 2013 tog över hela verksamheten från handelsbolaget. Handelsbolaget är nu avvecklat. Elisso finns i Västerås där också hundkursverksamheten bedrivs. Övriga delar av bolaget har kunder över en stor del av världen, bl.a. i Australien och Indien.

KONTAKTA OSSElisabeth

Elisso AB/ Glanna
Statyvägen 19
724 71 Västerås

elisabeth.f.jacobsson(at)elisso.se
tel. +46 (0)70- 347 93 04

Org.nr: 556873-3504
Vi är godkända för F-skatt