Think like a wise man but communicate in the language of the people

User manualElisabeth har arbetat med att skriva och korrekturläsa texter på både engelska och svenska i många år. I dag åtar hon sig framförallt att översätta tekniska texter från engelska till svenska. Hon har återkommande uppdrag från översättningsbyråer i bland annat Indien och Australien.

Hon har också under en period arbetat med att översätta tv-program från engelska till svenska. Det kräver inte bara språkkunskap och ämneskännedom utan också en förmåga att få rätt översättning att stämma med rätt antal tecken eftersom textremsan har en fastställd längd.

Har du behov av en översättning är du välkommen att ta kontakt med oss!